Erik Bäckvall image
Erik
Bäckvall
Högskolan Dalarna
Sweden

Marketing and Communications Director